Keskiviikko 21. lokakuuta. Nimipäivää viettää Ursula, Ursula

65+

Image credit: meinzahn / 123RF Stock Photo

Geeni voi vaikuttaa harmaantumiseen ja osteoporoosiin, vaan arvokkaimmat elämän valinnat jokainen voi tehdä itsenäisesti. Monet hyviksi koetut asiat ovat
avaimia pitkäikäisyyteen. Satavuotisen elämänhalun tukipilarit eivät enää ole
salaisuus.
Ihminen joutuu kohtaamaan iän karttuessa solujen hapetusvaurioita ja raihnaisuutta. Niitä vastaan tarvitsemme monipuolista ravintoa ja liikuntaa. Huoltosuhteen tuomassa haasteessa suomalaisilla on mahdollisuus oppia ruotsalaisilta ja japanilaisilta jotain pitkäikäisyydestä.
Millaista on ikäihmisen laadukas ja merkityksellinen arki? Tiedustelin kahdelta tuntemaltani ikäihmiseltä, millaisista aineksista heidän elämänsä mielekkyys muodostuu. Molemmat ovat lähellä 80:tä ikävuotta, ja yhteistä eloakin on kestänyt jo puoli vuosisataa.
Kaksi kolmasosaa tyypin 2 diabetekseen sairastuvista on yli 65-vuotiaita. Diabetes on seniorille salakavala seuralainen – oireet ovat usein vaikeammin havaittavia kuin nuoremmilla, mutta verensokerinvaihteluilla voi olla merkittävämmät seuraukset. Myös diabeteshoidon tavoitteet ovat vanhemmalla iällä erilaiset – keskiössä on hyvän elämänlaadun varmistaminen. Ikääntyvät diabetespotilaat ovat alati kasvava ryhmä, joten heidän toimintakykynsä ylläpitäminen on tärkeää myös yhteiskunnan kannalta.
Yksinäisyys on terveysriski. Erityisesti vanhusten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää ylläpitää aktiivisesti sosiaalisia ihmissuhteita.
Kuluttajaliitto ja Helsingin vanhusneuvosto ehdottavat pankeilta vastaantuloa ikääntyneiden pankkiasioinnin turvaamiseksi konkreettisin toimenpitein. Toimintaedellytykset tulee turvata ilman, että asioimisesta aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.
Turvalattiat ovat ilmestyneet osaksi vanhusten elinympäristöä. Lattiaan piilotettujen anturien ansiosta auttava käsi saapuu kaatuneen luo entistä nopeammin. Kaatumisiin varautumisella voi säästää useiden tuhansien eurojen hoitokulut.
Vanhuksille suositellaan lääkehoidon kokonaisarviointia vähintään kerran vuodessa. Siitä on olemassa myönteisiä tuloksia. Sitä on ehdotettu Kelan tukemaksi palveluksi.