Keskiviikko 21. lokakuuta. Nimipäivää viettää Ursula, Ursula

Lapset ja nuoretJaa
Lasten ja nuorten terveyteen vaikuttava joukko on laajempi ja heidän merkityksensä suurempi kuin yleisesti ajatellaan. Tienviitat on tehty, jotta päättäjät, kasvattajat ja ammattilaiset – esimerkiksi...
Osa koulukiusatuista ei saa rauhaa kiusaajiltaan edes kotonaan. Kiusatun kannattaa kertoa asiasta aikuiselle ja tallentaa loukkaavat viestit ja kuvat. Ajattelemattomasta pilasta voi tulla kiusatulle p...
Aito kohtaaminen arjessa rakentaa hyvinvointia, korosti lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula elokuussa Ilmajoella. Hän haastoi kuntaa tavoittelemaan Etelä-Pohjanmaan lapsi- ja nuorisoystävällisimmän...
Lastensuojelua koskevien yhteydenottojen määrä jatkaa kasvuaan. Puutetta on asiakkaiden tiedoissa ja kuntien voimavaroissa. Lasten epäasiallinen kohtelu urheiluseuroissa on noussut uudeksi teemaksi ka...

Turun yliopiston kasvatustieteen professori Risto Rinne kirjoitti Turun yliopiston verkkolehdessä viime tammikuussa koulujen eriytymisestä kantaväestön ja maahanmuuttajien kesken. Suomen suurimmis...
Työelämä on muuttunut fyysisestä psyykkisesti kuormittavaksi. Työttömien ja passiivisten nuorten suuri määrä huolestuttaa. Nuoria aikuisia siirtyy entistä enemmän työkyvyttömyyseläkkeelle. Kymmenettuh...
Helsingissä tuhotaan toisen omaisuutta ainakin kerran tunnissa aiheuttaen samalla veronmaksajille ja taloyhtiöiden asukkaille lisäkustannuksia. Joissakin tapauksissa korvausvelvollisiksi tuomitaan nuo...

 
  1. Lahjoita lapsellesi lapsuus
Lapsuus on itsessään arvokas aika. Se ei ole vain aikuisuuden esivaihe tai aikuisuuteen valmistava vaihe. Se on oma, sellaisenaan tärkeä e...
Tälläkin hetkellä kymmenettuhannet lapset osallistuvat aseellisten ryhmien toimintaan - vapaaehtoisesti tai pakotettuina. Lapsisotilaiden määrän arvellaan onneksi olevan vähenemässä ja viime vuosina s...
Usean suomalaisjärjestön yhteinen vetoomus vaatii lapsensurmien tutkintaan erityisen tutkijalautakunnan perustamista. Lisäksi lapsiin kohdistuvan väkivallan olisi tultava paremmin esiin ja uhreja pitä...
Riittääkö, että enemmistö oppilaista voi hyvin, jos tavanomaisen kokoisessa luokassa keskimäärin kolme tai neljä oppilasta voi huonosti?
Poliisiasiainneuvottelukunnan ja sisäasiainministeriön poliisiosaston Eduskunnassa järjestämässä seminaarissa tuotiin esiin konkreettisia keinoja, joilla lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa saadaan vähenne...
Kansainvälinen Pelastakaa Lapset järjestö on ottanut ajankohtaisen toimintansa yhdeksi painopistealueeksi lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen. Internetin laittoman lapsiin kohdistuvan seksuaal...
Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sitä edelsi Lapsen oikeuksien julistus, joka hyväksyttiin päivälleen 30 vuotta aiemmin. Julkaisemme sopimuksen kokonaisuudessaa...