Sunnuntai 24. maaliskuuta. Nimipäivää viettää Kaapo, Gabriel, Kaapro, Kaappo

Hyväksy ja haasta huolet sallimalla ja joustamalla

Kuva: Katarzyna Bialasiewicz / 123rf.com

Sama tilanne voi tuntua erilaiselta eri näkökulmista katsottuna ja johtaa erilaisiin reaktioihin. Eri ihmisten erilaiset kokemukset perustuvat erilaisiin tulkintoihin, ajatuksiin ja tunteisiin tilanteesta. Tosiasiat ja tulkinnat on erotettava toisistaan. Ahdistus ja murehtiminen vain lisääntyy, jos yrittää pakottaa itsensä luopumaan huolehtimisesta tai välttämään ahdistavia tilanteita. Voimme asennoitua ajatuksiimme ja tunteisiimme myös sallivasti ja jopa luopua niistä.

 

 

Oman erilaisuuden tai huonommuuden tunteen kanssa kipuilevia usein yhdistää taipumus ahdistua tai pelätä sosiaalisia tilanteita ja taipumus tietoisuuteen enemmän itsestä kuin toisesta. Tällaisella itsetarkkailulla ihminen yrittää hallita ahdistustaan. Voimakas ahdistus voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, ripulia, kouristuksia, huimausta, verenkiertohäiriöitä ja kuumetta.

 

Huolet voi kohdata rakentavasti kahdella tavalla: hyväksyvällä asenteella tai niiden haastamisella. Tärkeää on huomata, että saman asian ja tilanteen voi tulkita eri tavoin, tosiasiat on hyödyllistä erottaa tulkinnoista, ajattelun vääristymistä on hyvä olla tietoinen ja kannattaa luottaa hyvään lopputulokseen.

 

Huolien haastamista voi harjoitella. Erilaiset tulkinnat synnyttävät meissä erilaisia tunteita ja fyysisiä tuntemuksia. Samaan tilanteeseen eri ihmiset voivat suhtautua erilaisin tavoin. Sama ihminen voi kokea tilanteen eri lailla eri päivinä ja eri olosuhteissa. Ahdistus seuraa tilanteen herättämistä tulkinnoista ja ajatuksista eikä itse tilanteesta.

 

Me voimme harjoittelun avulla käyttää joustavampaa ajattelutapaa. Teemme joskus hätäisiä tulkintoja ja päätelmiä, jotka tarkemmin katsottuna osoittautuvat epäloogisiksi. Ahdistuneisuus saattaa heikentää kykyämme ajatella monipuolisesti ja joustavasti.

 

Yleisesti esiintyy ainakin kymmenen erilaista ajatusvääristymää:

 

1) Suodattamisessa huomio on keskitetty kielteisiin asioihin, esimerkiksi vaaroihin.

2) Mustavalkoisessa ajattelussa asiat ovat joko erittäin huonoja tai erittäin hyviä. Tähän voi liittyä esimerkiksi kateellisuutta ja omaa huonommuuden tunnetta.

3) Yliyleistämällä poikkeukselliset yksittäistapaukset vaikuttavat omaan arkeen liikaa.

4) Ajatusten lukemisella ihminen uskoo tietävänsä muiden ajatukset ja tunteet.

5) Katastrofiajattelussa asennoidutaan pahimman vaihtoehdon toteutumiseen.

6) Suurentelussa vaikeudet nähdään todellista suurempina.

7) Henkilökohtaistamisessa muiden ihmisten reaktiot koetaan kohdistuvan itseen ja samalla itseä verrataan muihin.

8) Pitäisi-ajattelussa omaa ja toisten käyttäytymistä arvioidaan jyrkän ehdottomasti ja jäykillä säännöillä.

9) Itsensä syyttämisessä ikävien tapahtumien uskotaan olevan aina omaa syytä.

10) Itsensä tunnustuksetta jättämisessä uskotaan, että myönteiset asiat eivät koskaan tapahdu oman ponnistelun seurauksena vaan ainoastaan hyvällä tuurilla tai jonkun toisen ansiosta.

 

Huolet voi kohdata myös päinvastaisella tavalla kuin edellä. Voimme keskittyä havainnoimaan ajatukset ja tunteet sallivasti ilman pyrkimystä muuttaa tai tuomita niitä. Tällä tavalla tulemme tietoisemmiksi ajatuksistamme ja tunteistamme.

 

Omien ajatusten, tunteiden ja kehon tuntemusten hyväksyminen on erityisen hyödyllistä sellaisten selkeästi ratkaisemattomien ongelmien kohdalla. Huolien hyväksyminen ei tarkoita ikävään tilanteeseen alistumista. Eron tuntee omassa kehossaan. Ne eivät tunnu samalta. Huolien hyväksymisen kautta sietää paremmin epävarmuutta ja välttelyyn on vähemmän tarvetta.

 

Huoliajatusten hyväksymisen kolme vaihetta ovat tuomitsematon havainnointi, irti päästäminen ja huomion palauttaminen nykyhetkeen. Tuomitsemattomassa havainnoinnissa tunteidemme sallimisen avulla ahdistus alkaa lieventyä. Mikä olisi sinulle toimivin tapa päästää irti häiritsevistä ajatuksistasi ja huolistasi? Voimme luopua huolista esimerkiksi kuvittelemalla avaavamme mielemme ikkunan, jonka kautta päästämme häiritsevät ajatukset ja huolet ulos.

 

 

Lähde:

  • Irti murehtimisesta, Jan-Henry Stenberg, Helena Service, Salla Saiho, Satu Pihlaja, Eero-Matti Koivisto, Matti Holi ja Grigori Joffe, Duodecim 2015

 

 

Teksti: Marko Olander / Kansalaisviestin 30.9.2017Jaa