Vanhusten turvaksi hyviä ihmisten johtajia ja aktiivisia hoitajia

Vanhustenhoito tarvitsee vanhusasiavaltuutetun, vanhuslain ja henkilökunnan täydennyskoulutukset. Kunnissa yleistyneen kilpailutuksen uhkana on vanhustenhoidon alasajo lähivuosikymmeninä.Suomen Senioriliike luovutti maanantaina 30.11. peruspalveluministeri Paula Risikolle adressin vanhusasiavaltutetun viran ja toimiston perustamiseksi sekä vanhusasiavaltuutettua koskevan lain säätämiseksi.


Suomen ensimmäisen vanhuslain valmistelu alkaa vuonna 2010. Uudessa laissa olisi oltava Senioriliikkeen hallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kivelän mukaan ainakin kuntien ja valtion velvollisuudet, sanktiot ja vanhusten oikeudet. Laissa on määritettävä yli 75-vuotiaiden määrään suhteutettuna rittävä hoitopaikkojen ja henkilöstön määrä.Kuntien velvollisuuksia ovat vanhustenhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnan täydennyskoulutuksen järjestäminen. Kivelä pitää vanhustenhoitajien saaman koulutuksen alueellisia eroja ongelmallisina."Meillä on valitettavasti henkilökuntaa, joka ei ole käynyt vanhustenhoidon koulutuksissa eikä hoitoa ole riittävästi kehitetty", harmittelee Kivelä. Toisaalta hän on iloinen ammattikorkeakoulujen vanhustenhoitoon liittyvän täydennyskoulutuksen kehittämisestä ja geronomikoulutuksesta.


"Osa hoitajista on erittäin aktiivisia. He ovat vuosien ajan käyneet täydennyskoulutuksissa ja kehittäneet hyvää hoitoa", Kivelä sanoo.


Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa olisi oltava riittävästi gerontologista ja geriatrista perusopetusta ja tutkimusta. Valtion olisi laadittava kansalliset ja moniammatilliset vanhustenhoidon suositukset.Suomen perus- ja lähihoitajaliitto (Super) seuraa ikäihmisten laatusuositusten toteutumista. Ammattiliiton kehittämisyksikön suunnittelijan Soili Nevalan mukaan suosituksenmukaiset mitoitukset eivät täyty riittävästi.


Kivelän mukaan vanhustenhoidon mahdollisuuksina ovat hyvät ihmisten johtajat ja luottamushenkilöiden parempi moraali ja osaaminen. Kunnallisen vanhustenhoidon kilpailutuksessa halvan hinnan ratkaistessa uhkana on vanhustenhoidon alasajo muutamassa vuosikymmenessä.


"Palvelutaloja myydään suurille kotimaisille yrityksille, jotka myöhemmin ehkä myyvät toimintansa osittain tai kokonaan ulkomaisille yrityksille. Suomalaisen vahustenhoidon on tuotettava voittoja palveluyritysten omistajille. Jos voitot eivät ole riittävän hyviä, uhkana on jopa näiden kansainvälisten yritysten vetäytyminen Suomesta. Tässä on erittäin iso tulevaisuuden uhka. Suomalaisia pienyrittäjiä olisi tuettava", sanoo Kivelä.


Nevalan mielestä työelämän kehittämisen kärjessä on henkilökunnan osaamisen arvostaminen siten, että jokaisen osaaminen näkyy käytännössä.


"Huono työilmapiiri syö jaksamista. Hyvin koulutettu, työnantajan arvostusta nauttiva ja täydennyskoulutusta saava työntekijä hoitaa vanhuksia hyvin", Nevala sanoo.Muistisairaiden määrän jatkuvan kasvun myötä puhelin-, posti- ja ovelta ovelle -myyntiin liittyvä taloudellinen hyväksikäyttö tulee lisääntymään. Tämän asian laajuutta ei ole selvitetty Suomessa esimerkiksi oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa.


"Nämä ovat erittäin ongelmallisia ja isoja kysymyksiä. Iäkkäiden taloudellisen hyväksikäytön ehkäisyyn on kiinnitettävä huomiota nykyistä enemmän", sanoo Kivelä. Hänen mukaan omaisten ja hoitajien on oltava tarkkaavaisia. Muistisairaiden aseman turvaamiseksi tarkoitetulla edunvalvonnalla voi ehkäistä taloudellista hyväksikäyttöä.

 Tietopalat

 

 • Suomessa on nykyisin 65 vuotta täyttäneitä vähän yli 900 000 ihmistä. Määrä on nousemassa noin 1,8 miljoonaan vuoteen 2060 mennessä. Viime vuodenvaihteessa yli 85-vuotiaita oli kaksi prosenttia väestöstä (108 000). Heidän osuutensa on kasvamassa seitsemään prosenttiin (463 000).
 • Helsinki-Mission toiminnanjohtaja Olli Valtosen mukaan masentuneiden vanhusten ei ole helppoa saada apua masennukseensa. Työikäiset menevät mielenterveydenhoidossa vanhusten edelle. Masennuksesta ja yksinäisyydestä kärsiville yli 65-vuotiaille olisi löydettävä paikka, jossa heitä kuuntelisi toinen ihminen.
 • Yhteiskunnan asenne ratkaisee kokeeko vanhus itsensä yhteiskunnalle arvokkaaksi jäseneksi vai taakaksi. Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu saada asianmukaista apua.
 • Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallion mukaan vanhusten hyvinvoinnille omaiset ja ystävät merkitsevät paljon.


Poimintoja vuosien varrelta

 

 • Syyskuu 2009: Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio sai lääninhallituksien selvitykset vanhustenhoidon puutteista koskien ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten valvontaa.
 • Joulukuu 2008: Suomen Senioriliike perustettiin eduskunnan kirjastossa. Kansalaisjärjestön hallituksen puheenjohtajana toimii professori, ylilääkäri Sirkka-Liisa Kivelä
 • Huhtikuu 2007: SuPerin kampanja "Suomi kääntyy. Kuka hoitaa isääsi ja äitiäsi". Tavoitteena oli saada lisää vanhustenhoitajia. SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäen mukaan Suomesta puuttui vanhustenhoidosta noin 7 000 hoitajaa.
 • Maaliskuu 2006: Länsi-Suomen lääninhallitus vaati Tampereen kaupunkia palkkaamaan Koukkuniemen vanhainkotiin sata uutta hoitajaa vuoden sisällä, jotta voitaisiin turvata tyydyttävä hoito.
 • Toukokuu 2003: Länsi-Suomen lääninhallitus vaati Turun kaupunkia lisäämään voimavaroja vanhusten laitoshoidossa ja parantamaan vanhainkotien toimitiloja.

Kellokkaat & vanhuksetNaistoimittajat ry valitsee vuosittain Vuoden kellokkaan eli ihmisen, joka on merkittävällä tavalla kiinnittänyt  huomiota ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen aiheeseen. Seuraaville Kellokkaille vanhukset ovat olleet etusijalla:

 

 • 2007 Sirkka-Liisa Kivelä - vanhusten hoito
 • 1998 Brita Heikkilä, Taru Jaakonkari, Eeva Jokinen, Marjatta Laitila ja Irmeli Pokela - Ihmisarvoisen vanhuuden puolesta
 • 1985 Aira Heinänen - vanhuksiin kohdistuva väkivalta

Lähteet:

 • Soili Nevala, sähköpostihaastattelu 25.11.2009
 • Sirkka-Liisa Kivelä, puhelinhaastattelu 14.11.2009
 • www.naistoimittajat.fi, 12.11.2009
 • www.superliitto.fi, 12.11.2009
 • www.senioriliike.fi, 16.9.2009, 12.11.2009
 • Kuuntele ajoissa, Ilta-Sanomat 17.10.2009
 • Vanhusten kurjuus ei ole yllätys 2000-luvulla, HS 11.9.2009
 • Tampereelle huomautus hoitajapulasta, YLE Uutiset 30.3.2006
 • Lääninhallitus selvitti Turun vanhainkotien palvetoiminnan ja voimavarat, www.poliisi.fi 28.5.2003


Kansalaisviestin 2.12.2009 Jaa