Pääkirjoitukset (vuosi 2012)Jaa
Tulevaisuudentutkija Markku Wilenius on nimennyt ihmiskunnan viisi merkittävintä muutostrendiä tällä vuosikymmenellä. Globaalin talouden ja väestön ikärakenteen muuttuessa kuluttajat saavat lisää vaik...
Lasten kaltoinkohtelun tunnistamiselta, selvittämiseltä ja hoidolta ei saa sulkea silmiä. Tällaiseen julmuuteen syyllistyvillä vanhemmilla on elämänhallinnan puutteita ja lasta kasvatetaan ristiriitai...
Köyhyys on maailman pahin ongelma. Aineellisen puutteen lisäksi siihen sisältyy syrjintää, väkivaltaa ja arvottomuutta. Tiellä pois köyhyydestä pitäisi olla kannustavaa koulutusta, puhdasta ravintoa j...
Kunnioitammeko elämää ja toisiamme? Millaisia arvoja toimittajat nostavat esille käyttäytymisellään ja juttuvalinnoillaan? Voisiko tietotulva täyttyä enemmän rakkaudella? Miten katkaisemme perhe- ja j...

Aika ajoin julkisuudessa vastuuntuntoiset kansalaiset pyytävät enemmän rahaa lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen ja yhteiskuntaa olemaan ripeämpi puuttumaan kasvuikäisten elämään silloin ku...