Pääkirjoitukset (vuosi 2013)Jaa
Miten kertoa koululaiselle koulutuksen merkityksestä samalla kun koulussa ei viihdytä, kärsitään sisäilmaongelmista ja pulaa on pätevistä opettajista, tukiopetuksesta ja koulunkäynninohjaajista?

Ilmastonmuutoksen vaikutukset elinolosuhteisiimme näkyvät arjessamme hyvin hitaasti. Toiveemme inhimillisemmästä ja epäitsekkäämmästä maailmasta näyttävät toteutuvan tuskallisen hitaasti. Mo...
Lapset ja nuoret tarvitsevat läsnä olevaa aikuista, joka kuuntelee ja on kiinnostunut heidän elämästään. Keskustelut elämiseen liittyvistä asioista ovat hyvin tärkeitä. Kukaan ei saisi tässä yhteiset...
Vuonna 2033 kirkon toiminta rakentuu kristillisissä yhteisöissä toimivien vapaaehtoisten varassa. Taloudellisena perustana on vapaaehtoinen tuki. Vastineeksi kirkko tarjoaa ihmisille tilaa toimia ja k...
Verkon vihapuheen kohteena ovat olleet muun muassa pakkoruotsi, maahanmuutto ja seksuaalivähemmistöt. Taustalla on nähty vaikuttavan tarve säilyttää yhteiskunnalliset rakenteet, mutta toisaalta on näh...